Skolpaket  Om återvinning

Skolpaketet om återvinning innehåller lektionsplaner, elevuppgifter och andra aktiviteter för att komplettera utbildningsspelet Grow Reycling. Materialet inkluderar blandade lärmiljöer med aktiviteter både i och utanför klassrummet och integrerar ämnen som matte, teknik, bild, svenska och naturorienterande ämnen. Varje lektion i skolpaketet innehåller kopplingar till läroplanen. Skolpaketen är utformade för förskoleklass till årskurs 3.

Grow Recycling skolpaket på både svenska och engelska finns gratis att hämta längst ned på sidan. Det finns en gratis web-baserad version av Grow Recycling här. Det går även att köpa appen Grow Recycling via App Store och Google Play Store. Lär dig mer om Grow Play Education.

Grow Recycling trailer

 

Skolpaket överblick


Lektionsplaner

Välj de lektionsupplägg som passar ditt ändamål eller klass, som att göra ett collage av förpackningar, skapa en återvinningsorkester, tillverka återvunna vykort, eller lära dig om avfallshierarkin.


Elevuppgifter

Förutom att spela Grow Recycling, kan barnen med dessa elevuppgifter öva sina färdigheter inom temat återvinning. Rita din egen återvinningsbehållare, skriv en berättelse om avfall, knäck ett kodat meddelande med matematik, och hitta den gömda plasten.


Tipspromenad

Här hittar du tipsfrågor om återvinning som kopplar ihop kunskaper hämtade från spelet Grow Recycling, lektioner och elevuppgifter. Ni kan göra dem tillsammans i klassen eller som en tipspromenad.

Ladda ned Grow Recycling skolpaket

Ladda ned svensk version av skolpaketet eller engelsk version av skolpaketet.