Grow Planet

Grow Planet

Vi är i full färd med att utveckla en immersiv lärplattform, Grow Planet, i nära samarbete med edtech-acceleratorn xEdu, The Playful Learning Center i Helsingfors samt skolor i Finland och Sverige. Denna lärandeplattform i en virtuell värld är designad för fenomenbaserad undervisning. Elever har möjlighet att själva bestämma takt och söka hjälp hos varandra eller lärare.

Om du vill vara med i vår samskapande grupp av skolor i Sverige och Finland för att bidra till utvecklingen av Grow Planet, registrera dig här. Vi vill gärna vilja ha dig med!