Skolpaket  Om odling och kretslopp

Skolpaketet om odling och kretslopp innehåller lektionsplaner, elevuppgifter och andra aktiviteter för att komplettera utbildningsspelet Grow Garden. Materialet inkluderar blandande lärmiljöer med aktiviteter både i och utanför klassrummet och integrerar ämnen som matte, teknik, bild, svenska och naturorienterande ämnen. Varje lektion i skolpaketet innehåller kopplingar till läroplanen. Skolpaketen är utformade för förskoleklass till årskurs 3.

Grow Garden skolpaket, på både svenska och engelska finns gratis att hämta längst ned på sidan. Det finns en gratis web-baserad version av spelet Grow Garden här. Det går även att köpa appen Grow Garden via App Store och Google Play Store. Lär dig mer om Grow Play Education.

Grow Garden trailer

 

Skolpaket – överblick


Lektionsplaner

Välj de lektionsplaner som passar ditt ändamål eller klass, som att göra experiment med frön, bygga en maskkompost eller gå ut och leta symmetri i naturen.


Elevuppgifter

Förutom att spela Grow Garden, kan eleverna lära sig mer om odling och kretslopp genom dessa elevuppgifter. Skriv en odlingssaga, lista ut en morots kretslopp, eller lös ett hemligt budskap med matte.


Tipspromenad

Här hittar du tipsfrågor om kretslopp och odling som kopplar ihop kunskaper ur innehållet i spelet Grow Garden, lektioner och elevuppgifter. Ni kan göra dem tillsammans i klassen eller som en tipspromenad.

Ladda ned skolpaketet om odling

Ladda ned svensk version av skolpaketet eller engelsk version av skolpaketet.