Grow Play Education

Spelbaserad undervisning – Matematik, NO, Teknik, Musik och Bild, F-3

Grow Play Education erbjuder spel-baserade lärandeverktyg för årskurs F-3 som engagerar och hjälper eleverna att lära sig matematik, NO, teknik och programmering genom problemlösning för hållbar utveckling.

Vi hjälper lärare att göra teknik och vetenskap roligt och begripligt för barn. Tillsammans med våra spel får du som lärare en utförlig lärarhandledning med lektionsplaner och extra innehåll. Idag täcker vi ämnen såsom: organisk odling, biologisk mångfald, återvinning, återbruk och föroreningar. Våra första Grow Play skolpaket med guider och information för pedagoger är nyligen släppta. Ladda ned Grow Play skolpaket gratis:

Odling Skolpaket

Grow Garden overview

Odling Skolpaket innehåller lektionsplaner, läromaterial och ytterligare aktiviteter för att komplementera utbildningsspelet Grow Garden.

Återvinning Skolpaket

Återvinning Skolpaket innehåller lektionsplaner, läromaterial och ytterligare aktiviteter för att komplementera utbildningsspelet Grow Recycling.

Grow Planet

Grow Planet: Spelbaserat lärande, åk 1-6 i NO, teknik, matematik och hållbar utveckling

Vi är i full färd med att utveckla en immersiv lärplattform, Grow Planet, i nära samarbete med edtech-acceleratorn xEdu, The Playful Learning Center i Helsingfors samt skolor i Finland och Sverige. Denna lärandeplattform i en virtuell värld är designad för fenomenbaserad undervisning. Elever har möjlighet att själva bestämma takt och söka hjälp hos varandra eller lärare.

Om du vill vara med i vår samskapande grupp av skolor i Sverige och Finland för att bidra till utvecklingen av Grow Planet, registrera dig här. Vi vill gärna vilja ha dig med!

Nyheter

Gro Play lanserar Grow Play Education

Genom samarbetet med xEdu och lanseringen av Grow Play Education kliver Gro Play in i utbildningssektorn och EdTech-branschen. Grow Play Education erbjuder spelbaserade undersvisningslösningar för lärare och barn i årskurserna F-3 som stöd i undervisning i matematik, NO, teknik, progammering och hållbar utveckling. 

Mohsen Saadatmand, doktorand och utbildningsforskare till Grow Planet-gruppen.

Mohsen Saandamaat, doktorand och utbildningsforskare vid Playful Learning Center, Helsingfors Universitet, inleder ett forskningsprojekt i Grow Planet-gruppen om spelbaserat lärande och undervisning i matematik, teknik, no, bild och musik, samt hållbar utveckling, i de tidiga skolåldrarna. Målet är att göra lärande inom vetenskap engagerande och lekfullt genom att kombinera digitala spelmiljöer med situationer ur verkligheten för att binda samman informella och formella lärandeupplevelser och lära ut och öva problemlösning bland elever i åk 1-3.

Lisa Adelsköld, Head of Pedagogic ContentLisa Adelsköld ansluter sig till Gro Play

Lisa Adelsköld, före detta verksamhetschef på Håll Sverige Rent har anslutit till Gro Play som pedagogikansvarig. Lisa är ekolog med 15 års erfarenhet av att jobba med lärande för hållbar utveckling. Hennes drivkraft är att inspirera barn till att lära sig för en mer hållbar framtid, genom att fokusera på handlingskompetens. I hennes nya roll leder Lisa utvecklingen av berättande och innehåll i matematik, NO, teknik och programmering, integrerat med hållbarhetspedagogik för att skapa en verkligt immersiv och motiverande lärupplevelser.

xEdu logoGro Play accepterad till xEdu’s acceleratorprogram i Helsingfors

Gro Play har gått med i vårens acceleratorprogram hos xEdu i Helsingfors. xEdu är Europas främsta företagsaccelerator för edtech-startups med innovativa lärandelösningar med stor pedagogisk genomslagskraft. Från produktutveckling till lansering och internationalisering. För att ytterligare stärka sin ställning inom EdTech har Gro Play också gått med i den svenska branschorgansiationen Swedish EdTech Industry.