Lek ABC, Alfons Åberg

Gratis att ladda ned, köp fullversion inuti appen

Lek med bokstäver, ljud och ord tillsammans med Alfons Åberg!

Barn älskar att lära sig nya saker genom lek. Denna app, Lek ABC, Alfons Åberg, stimulerar barns språkinlärning genom att tydligt knyta ihop bokstävers funktion och syfte på ett experimenterande och lekfullt sätt.

I sitt rum har Alfons fantastiska manicker: en bokstavsformare, en ordmaskin och ett teaterskåp. Med bokstavsformaren lär sig barnet alla bokstävers utseende och ljud och får träna motorik och muskelminne genom att rita och forma bokstäver på skärmen. I Alfons hemsnickrade ordmaskin stavar barnet fram nya ord med hjälp av fonem och bokstavstips. Alla nya ord åker sen in i teaterskåpet där fantastiska berättelser tar form genom barnets fantasi och kreativitet. Denna lekloop som resulterar i konkreta resultat har en motiverande effekt och hjälper barnet att utveckla sitt språk i sin egen takt.

Lek ABC, Alfons Åberg är utvecklad av språklärare och speldesigners och har skapats och testats i samarbete med lärare och elever i skolor i Finland och Sverige. Appen är utformad utifrån barns behov och är fri från poäng, tidsbegränsningar och andra element som kan leda till misslyckanden eller stress. Barnet leker och lär i appen på egna villkor och i egen takt, i förskolan, skolan eller hemma.